Wiązanie pyłu i zagospodarowanie wody z odladzania samolotów

PERROT – to specjaliści w zakresie wiązania pyłu za pośrednictwem zraszania i rozpylania. Nasze produkty znajdują zastosowanie na wysypiskach, składowiskach odpadów do recyklingu, terenach przeładunkowych, obszarach manewrowych, w zbiornikach na materiały sypkie, sortowniach, zwałowarkach taśmowych, sitach, zsypach, suwnicach pomostowych, ładowarkach, zwałowarkach, taśmociągach.

Zagospodarowanie pozostałości z odladzania samolotów (mieszanka wody z glikolem) jest również ważnym elementem systemu ochrony środowiska.