Wiązanie pyłu

Wszędzie tam, gdzie wykonywane są prace przeładunkowe materiału sypkiego, na przykład piasku, koksu, węgla, rud etc. powstaje pył. Pył stanowi obciążenie dla środowiska i człowieka. W celu ochrony środowiska, przyrody i człowieka wiązanie pyłu w miejscach przetwarzania materiałów sypkich musi stać się koniecznością.

Systemy zraszania firmy PERROT – najlepszym rozwiązaniem dla ochrony przed emisją pyłu.

Zastosowanie wiązania pyłu

Składowiska
- hałdy
- składowiska odpadów do recyklingu
- tereny przeładunkowe
- place manewroweUrządzenia stosowane na składowiskach
- zasobniki materiałów sypkich
- sita
- zwałowarki taśmowe
- ładowarki
- suwnice pomostowe
- urządzenia kombinowane

Urządzenia przeładunkowe w portach
- zwałowarko - ładowarki

Urządzenia w kopalniach odkrywkowych
- czerparki
- zwałowarki
- taśmociągi

Firma PERROT proponuje dwa rozwiązania

a) Zraszanie przy pomocy zraszaczy wielkoobszarowych na składowiskach
Zraszacze wielkoobszarowe ze stacją sterowniczą IS, również w wersji ogrzewanej do stosowania w okresie zimowym, wykorzystywane są do zraszania dużych obszarów.

b) Zraszanie przy pomocy dyszy kloszowych i dyszy punktowych urządzeń pracujących na składowiskach, w portach przeładunkowych i w kopalniach odkrywkowych
Wiązanie pyłu przy pomocy dyszy zraszających stosuje się tam, gdzie nawadniane obszary są niewielkich rozmiarów i wymagany jest bardzo dokładny rozdział wody. Woda dostarczana jest tam, gdzie jest potrzebna.

Materiały do pobrania folder o wiązaniu pyłu

Materiały do pobrania referencje

 

Wiązanie pyłu przy pomocy zraszaczy

Składowisko węgla koksowego

Obszary przeładunkowe i tereny manewrowe

Składowisko węglaSkładowisko odpadów do recyklingu

Podstawowe elementy systemu zraszającego::
Zraszacze wielkoobszarowe firmy Perrot typ ZN 45 W lub typ P2-M montowane na stacjach IS ogrzewanych lub nieogrzewanych

  

           

 

 

Wiązanie pyłu przy pomocy dysz zraszających

ładowarki i zwałowarki

czerparki

zwałowarki taśmowe

sortownie/sita

niecki zsypowe

Podstawowe elementy systemu zraszającego:
Specjalne dysze zintegrowane na belkach zraszających lub w dyszach kloszowych.

   

  

 

 

Źródło zasilania - stacje pomp firmy PERROT


Stacja pomp oraz zbiornik na wode przygotowane do montażu na urządzeniach.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Stacjonarna stacja pomp  

     Automatyka i rurociągi